schee.cz

“The universe is big. It’s vast and complicated and ridiculous. And sometimes, very rarely, impossible things just happen and we call them miracles.” — The Doctor, Season 5, Episode 12

Přednášky a cvičení Výzkum Ke stažení

14. prosince 2016 Přidáno řešení zápočtové písemky z RFA I, zde

30. listopadu 2016 Aktualizovaný text ke kurzu Numerické metody I

18. listopadu 2016 Aktualizovaný text ke kurzu RFA I

18. listopadu 2016 Aktualizovaný text ke kurzu Numeriké metody I

9. listopadu 2016 Aktualizovaný text ke kurzu Numeriké metody I, přidaná stránka kurzu "Relativistická fyzika a astrofyzika I" společně se studijními materiály a řešenými příklady.

21. října 2016 Aktualizovaný studijní text ke kurzu Numerické metody I.

(c) schee.cz, 2016