schee.cz

Relativistická fyzika a astrofyzika I

Cvičení k tomuto kurzu pokrývají následující témata:
 • Transformace souřadfnic, transfomace vektorů, tenzorů
 • Metrický tenzor, afinní konexe (Christofelův symbol)
 • Rienmanův tenzor, Ricciho tenzor, Ricciho skalár, Binchiho identity
 • Kovariantní derivace, symetrie metrického pole a Killingovy vektory
 • Rovnice geodetiky, Hamiltonovy rovnice, pohybové konstanty
 • Schwarzchildova geometrie
 • Analýza pohybu testovacích částic metodou efektivního potenciálu
 • Radiální, kruhový, obecně rovinný pohyb
 • Linearizované Einsteinovy rovnice, gravitační vlny
 • Tenzor energie hybnosti, zákony zachování
 • TOV rovnice, rovnice struktury sféricky symetrických a statických konfigurací
 • Homogenní a izotropní geometrie, R-W metrika
 • Friedmanovy rovnice, expanze Vesmíru, kosmologický rudý posuv
 • Kosmologická konstanta, Einsteinův statický vesmír
Studijní materiály (stále se vyvíjejí) najdete zde a řešené příklady tady.

Doporučená literatura
 • Ray D' Inverno, Introducing Einstein's Relativity, Oxford University Press, 1992
 • Robert M. Wald, General Relativity, The University of Chicago Press, 1984
 • A. P. Lightman, W. H. Press, R. H. Price a S. A. Teulk, Problem book in relativity and gravitation, Princeton University Press, 1975
 • Sean M. Carroll, Lecture Notes on General Relativity, arXiv:gr-qc/9712019v1, 1997 (najdete na http://arxiv.org/abs/gr-qc/9712019v1 )

(c) schee.cz, 2016